Scroll

De strategie die wel werkt

See, think & do

Elke dag krijgen we massa’s reclameboodschappen voor de kiezen, online zelfs maar liefst 186 per dag! En deze boodschappen moeten allemaal gefilterd worden door onze hersenen. Het moet steeds opvallender, maar hoe val je nu eigenlijk echt op? Met de juiste content, in de juiste fase op het juiste touchpoint. Een succesvolle marketingstrategie die wel werkt; het See, Think & Do model (STD).

Conversie gerichte online marketing

Voor veel bedrijven is het streven naar een zo hoog mogelijke conversie hét doel om na te streven; en terecht, want zonder conversie, geen winst. De focus ligt erop om de klant door de salesfunnel te leiden naar het hoofddoel; conversie. Wat hierbij over het hoofd wordt gezien is de Customer Journey van de consument. Klanten denken niet in hokjes en aparte saleskanalen en –funnels, daarom dient alles op elkaar ingespeeld en afgestemd te zijn en dit wordt bereikt door het hanteren van het See, Think & Do model.

Online marketing strategie middels het See, Think & Do model

Wij maken gebruik van het See, Think & Do model voor het bepalen van een online marketing strategie die aansluit bij de wensen en behoeften van klanten. Dit model maakt inzichtelijke hoe je in eerdere fases van de Customer Journey aanwezig kunt én moet zijn, dus niet alleen in de uiteindelijke beslissingsfase waarin de aankoop gedaan wordt.

See Think Do

See

Branding staat centraal in de See-fase. Deze fase kenmerkt zich door het verkrijgen van (naams)bekendheid. De groep omvat de doelgroep in de breedste zin van het woord, dus iedereen die nu of in de toekomst klant zou kunnen worden. Het doel is om de consument kennis te laten maken met je merk (branding). In deze fase creëer je ook toekomstig geholpen herinneringen en herkenning in de Think-fase.

Think

Oriënteren consumenten en consumenten die een aankoop overwegen behoren toe aan de Think-fase. Doordat ze een aankoop overwegen zijn ze actief op zoek naar informatie en is de koopintentie hoog. Je dient in deze fase zichtbaar te zijn, ben je er niet dan word jij niet meegenomen in de overweging van de consument en kom je nooit terecht in de volgende fase van het model. Op een toevalstreffer nagelaten. Het budget dat je hebt gespendeerd in de eerdere See-fase kan dan dus als verloren beschouwd worden. Dit is de meest onderschatte fase in de marketing-funnel.

Do

Dit is zoals eerder opgemerkt de fase waarin alles wordt gedaan om de conversie binnen te halen, vaak niet wetende dat de See- en Think-fase van cruciaal belang zijn om überhaupt tot de Do-fase te komen. De bezoeker is bereid een aankoop te doen en je wil dit zo soepel en gemakkelijk mogelijk laten verlopen, zonder twijfel.

See Think Do

De fases werken als een trechter waarin elke fase cruciaal is voor de volgende.

Juiste content in de juiste fase op het juist touchpoint

Dat is hoe het moet zijn. Hieronder zie je het STD-model uitgewerkt voor een willekeurig bedrijf en je ziet direct dat er in de Customer Journey van een klant veel meer touchpoints zijn dan alleen de aankoop.

Schema See Think Do

Wanneer je puur op de Do-fase gefocust bent en via een Brand campagne in Google AdWords ontzettend veel conversies binnen haalt, zou je geneigd zijn deze conversies toe te wijzen aan de desbetreffende campagne. Dit is echter niet juist, de Brand campagne is slechts een spin in het web kijkend naar de Customer Journey in het STD-model.

Om succesvol in te spelen op de fases van het STD-model is het essentieel om de:

“Juiste content in de juiste fase op het juist touchpoint te vertonen.”

KPI’s aanpassen aan See, Think & Do

Om succesvol in te spelen op de fases van de Customer Journey en het STD-model is het dus van belang dat je de juiste content toont die geschikt is voor die fase en via het juiste kanaal inzet. Daarbij dienen ook de KPI’s bepaald worden die aansluiten bij de desbetreffende fase of touchpoint. Denk bijvoorbeeld aan de kosten-per-acquisitie (CPA) of aantal brochureaanvragen als KPI in de Do-fase. Of het aantal unieke vertoningen als KPI in de See-fase.

De next fase: Care!

Een fase die nog niet in een adem met See, Think & Do genoemd wordt en niet onderschat mag worden is de Care-fase. De doelgroep is inmiddels klant en het is nu zaak deze klanten blijvend aan je te binden en te boeien. De kosten die gemaakt worden bij de acquisitie worden alleen in het begin gemaakt. Een loyale en trouwe klant is per saldo dus veel waard. Ook maken trouwe klanten minder snel de overstap naar de concurrent. Het aantal “fans” dat je Facebook pagina leuk vindt kun je bijvoorbeeld als KPI gebruiken.

Zorg er dus voor dat klanten na de ondernomen actie in de Do-fase niet afvallen, maar pik ze op en Care! Maak ze ambassadeurs van je merk.

See Think Do Care

Ik wil meer resultaat behalen middels de See, Think & Do werkwijze.

Vraag dan een gratis adviesgesprek aan, wij dragen graag bij aan succes.