Scroll

Buro 3. Inlevers. Vóórdenkers. Doorzetters.

In bijna 9 jaar tijd zijn we van een zolderkamer start-up, volgroeid naar een full-service internetbureau. Hoe wij dit vertaald hebben in een nieuw logo en een nieuwe merkessentie, lees je in deze blog!

Wat is de aanleiding voor deze rebranding?

Sinds de geboorte van Buro 3 in 2009, hebben wij op een aantal kleine aanpassingen na, ons logo niet meer veranderd. Daarnaast heeft Sander de positionering van Buro 3 het afgelopen halfjaar onder de loep genomen, uit zijn afstudeeronderzoek kwamen een aantal interessante inzichten naar voren. Dit waren voor ons twee aanleidingen om spreekwoordelijk de bezem door onze huisstijl en positionering te halen. Dit heeft geleid tot ons nieuwe logo en merkessentie.

Onze merkessentie

Een full-service internetbureau dat niet voor de klant werkt, maar mét.

Een slimme, toegewijde club met een obsessieve focus op resultaat, want dat telt. Wij zijn geen ja-knikkers, maar vragen-stellers onder het motto: eerst nadenken, dan doen.

De behoeftes van onze klant z’n klanten stellen wij voorop, want alleen als we die behoefte écht begrijpen kunnen we ze in beweging krijgen. Zo maken wij samen het verschil.

Wij zijn geen afwachters maar aanpakkers en zetten nét dat stapje extra waardoor we elke keer weer weten te verbazen. We zijn trots op wat we doen. Wij zijn Buro 3. Inlevers. Vóórdenkers. Doorzetters.

Logo Buro 3

De geboorte van onze merkessentie

Wanneer je onze merkessentie gelezen hebt, vraag je jezelf vast af: hoe komen ze tot zo’n sterke merkessentie? Het proces van brainstormen, research doen én ondervindingen testen zullen we voor je uitleggen.

Brainstormen

We zijn allereerst begonnen met een brainstorm-sessie aan de hand van het ‘Waarde Propositie Canvas’. Het canvas maakt het makkelijk om een schematische weergave te maken van wat jouw doelgroep precies wil en wat jij hen (aan)biedt. Met dit canvas onderzoek je, naast de waarde van jouw organisatie, met name de behoefte van jouw klanten. Meer informatie over dit model vind je in onze vorige blog over positionering. In deze brainstormsessie hebben we dus een aantal aannames vastgesteld over wat onze klanten belangrijk vinden.

Brainstorm rebranding

Research, research en nog een research

Vervolgens hebben we deze aannames getest door in gesprek te gaan met de klanten. Volgens het ‘laddering-principe’ hebben wij kunnen achterhalen wat onze klanten uniek vinden aan onze manier van werken.

Onze klanten gaven tijdens het onderzoek juist aan dat zij de extra waarde van Buro 3 zien door het maatwerk wat wij leveren in combinatie met de proactieve werkwijze. In ons geval zijn de verrijkende factoren dus persoonlijkheid en betrouwbaarheid.

Doordat wij ons inleven in de behoeftes van de ‘klant z’n klant’ zijn we in staat om strategisch maatwerk te leveren wat precies aansluit bij deze behoeftes. Als dit samengevoegd wordt met een proactieve werkwijze waarbij wij de regie pakken en de schouders onder onze projecten zetten, wordt er verrijkende waarde gecreëerd voor onze klant.

Én nog eens brainstormen

De inzichten waren duidelijk, we moeten ons meer richten op de waarde ‘persoonlijk’, dit is namelijk onze ‘unieke factor’. Hoe vertalen we dit tot een verhaal wat de ‘essentie’ van ons bureau omschrijft? Wéér brainstormen natuurlijk, door kritisch na te gaan wat de klant nu daadwerkelijk belangrijk vindt hebben wij dit in een merkessentie omschreven die precies aansluit op ons als professionals.

Iets waar we trots op zijn, dus daar mocht op getoost worden!

Buro 3 rebranding toast

Maar dat kan ook nog weleens fout gaan, ondervond Daan…

Buro 3 toast fail